English below

PL

POLITYKA PLIKÓW COOKIES  UTUL.STORE

I. DEFINICJE. 

 1. Administrator Danych Osobowych Serwisu internetowego dostępnego pod adresem: utul.store, zwanej dalej Serwisem internetowym, jest Alicja Dziedziela prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „UTUL Alicja Dziedziela” pod adresem: ul. Rydygiera 60/6, 50-249 Wrocław, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 8943135261, REGON: 381856332, adres korespondencyjny: ul. Szewska 75-77 lok.49, 50-121 Wrocław, tel. +48 695164114 zwanym dalej Administratorem Danych Osobowych. Kontakt: contact@utul.store 
 1. Cookies – dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, zapisywane przez strony internetowe, które odwiedzasz i przechowywane na Urządzeniach, za pośrednictwem których korzystasz ze Strony internetowej Administratora. Informacje zawarte w plikach Cookies są niezbędne aby strona działała prawidłowo, przy czym pliki te są zaszyfrowane, co uniemożliwia udostępnienie plików osobom nieupoważnionym. Informacje zebrane w plikach cookie może odczytać Administrator oraz jego kontrahenci (ze względów technicznych). 
 1. Urządzenie – elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego uzyskujesz dostęp do strony internetowej Administratora. 
 1. Użytkownik – każda osoba odwiedzająca witrynę https://utul.store/ 
 1. Strona internetowa – https://utul.store/ wraz z podstronami. 

II. STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES. 

 1. Administrator za pośrednictwem strony internetowej wykorzystuje pliki Cookies.  
 1. Pliki Cookies są wykorzystywane jedynie w zakresie wyrażonych na nie zgód przez Użytkownika. 
 1. Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są w celach właściwej optymalizacji działania strony internetowej, a także w celach statystycznych, funkcjonalnych, reklamowych oraz społecznościowych. 
 1. Pliki Cookies rejestrują aktywność Użytkownika strony internetowej rozpoznając Urządzenie, dzięki czemu strona internetowa wyświetlana jest w sposób zoptymalizowany do indywidualnych preferencji Użytkownika.  
 1. Stosowane na stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników korzystających ze strony internetowej Administratora. Nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników niebezpiecznego lub złośliwego oprogramowania. 
 1. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies: 
 1. Cookies sesyjne: to pliki, które są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika; 
 1. Cookies stałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Pliki tego typu pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia. 
 1. Ze względu na źródło pochodzenia danych plików Cookies Administrator korzysta z: 
 1. Cookies własnych: pliki generowane przez witrynę oraz na niej umieszczane przez Administratora (przykładowo: niezbędne); 
 1. Cookies podmiotów zewnętrznych: to informacje pochodzące z zewnętrznych serwerów, np. reklamowych, dostawców usług nawigacyjnych (mapy lub wyszukiwarki). Tego typu pliki pozwalają na ocenę skuteczności działań reklamowych i projektowanie działań z tym związanych, zgodnie z preferencjami użytkownika (przykładowo: analityczne). 
 1. Pliki Cookies dzielimy ze względu na pełnioną przez nich funkcję na Stronie internetowej: 
 • Cookies techniczne/niezbędne – pliki niezbędne, w celu zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej, w tym: zapewnienia prawidłowego wyświetlania się strony internetowej w zależności od urządzenia, z którego korzysta użytkownik lub ustawień tego urządzenia; dostosowanie treści na stronie, mających znaczenie techniczne dla działania strony (np. język strony); zapamiętania czy użytkownik wyraził zgodę na wyświetlanie niektórych treści; 
 • Cookies analityczne – pliki służące mierzeniu efektywności podejmowanych przez nas działań marketingowych bez identyfikacji danych osobowych użytkowników oraz w celu ulepszania funkcjonowania naszej strony internetowej, w tym w celu: badania statystyk dotyczących ruchu na stronie oraz weryfikacji źródła ruchu (tzw. kierunki przekierowania); wykrywanie nadużyć w ruchu na stronie (np. sztuczny ruch internetowy – boty); mierzenie skuteczności akcji prowadzonych na rzecz Administratora np. w sieci reklamowej Google, na zewnętrznych stronach internetowych; 
 • Cookies funkcjonalne – pliki służące zapamiętywaniu ustawień użytkowników na stronach internetowych (kolor tła, język, koszyk zakupowy). Dzięki temu użytkownicy po pierwszym wejściu na daną stronę oraz dostosowaniu jej do swoich preferencji, ponownie odwiedzając daną stronę nie muszą dokonywać ponownie tych samych ustawień. Ten typ plików najczęściej jest rodzajem stałych Cookies; 
 • Cookies marketingowe/reklamowe – pliki służące śledzeniu zainteresowań oraz preferencji Użytkownika w celu dostosowywania adresowanych reklam. Pliki te są instalowane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Adresowane reklamy mogą być wyświetlane na innych stronach przeglądarki poprzez stosowanie remarketingu. Nieudzielenie zgody na te pliki Cookies nie niesie za sobą żadnych negatywnych efektów w korzystaniu z Serwisu internetowego, 
 • Cookies społecznościowe – pliki Cookies instalowane poprzez umieszczanie odnośników do konkretnych mediów społecznościowych. Celem instalowania niniejszych plików jest umożliwienie Użytkownikom łączenia się ze swoimi profilami zarejestrowanymi mediach społecznościowych. 
 1. W każdej chwili użytkownik może usunąć pliki Cookies z przeglądarki oraz uniemożliwić ich ponownej instalacji.  

III. SPOSOBY OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPÓW DO COOKIES. 

 1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze strony internetowej Administratora będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies. 
 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika.  
 1. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Poniżej znajdują się odnośniki do informacji dotyczących usuwania plików Cookies w kilku najpopularniejszych przeglądarkach internetowych: 
 1. Google Chrome
 1. Mozilla Firefox
 1. Microsoft Edge 
 1. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.  
 1. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Administratora. 

IV. INFORMACJA O WYKORZYSTYWANYCH TECHNOLOGIACH OD DOSTAWCÓW 

Narzędzie Sposób działania Źródło pochodzenia narzędzia Pliki Cookies połączone z narzędziem 
Google Analytics  Narzędzie służące zbierania danych analitycznych o ruchach użytkowników. Google Ireland Limited  https://analytics.google.com/ _ga; _gid….. 
MetaNarzędzie służące zbierania danych analitycznych o ruchach użytkowników.
MatomoNarzędzie służące zbierania danych analitycznych o ruchach użytkowników.
Pixel your siteNarzędzie służące zbierania danych analitycznych o ruchach użytkowników.
JetpackNarzędzie służące zbierania danych analitycznych o ruchach użytkowników.

V.  SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PLIKACH COOKIES  

CookieDescriptionType
user_p24_currencyOther
wp_woocommerce_session_7471728219baba986edf44e3f18379bbOther
pys_session_limitPixelYourSite plugin sets this cookie to manage the analytical services.Analytics
pys_start_sessionPixelYourSite plugin sets this cookie to manage the analytical services.Analytics
_pk_id.*Matamo set this cookie to store a unique user ID.Analytics
_pk_ses.*Matomo set this cookie to store a unique session ID for gathering information on how the users use the website.Analytics
_gcl_auGoogle Tag Manager sets the cookie to experiment advertisement efficiency of websites using their services.Analytics
tk_orJetPack plugin sets this referral cookie on sites using WooCommerce, which analyzes referrer behaviour for Jetpack.Analytics
tk_r3dJetPack installs this cookie to collect internal metrics for user activity and improve user experience.Analytics
tk_lrJetPack plugin sets this referral cookie on sites using WooCommerce, which analyzes referrer behaviour for Jetpack.Analytics
test_cookiedoubleclick.net sets this cookie to determine if the user’s browser supports cookies.Advertisement
pys_first_visitPixelYourSite plugin sets this cookie to manage the analytical services.Analytics
pysTrafficSourcePixelYourSite plugin sets this cookie to manage the analytical services.Analytics
pys_landing_pagePixelYourSite plugin sets this cookie to manages the analytical services.Analytics
last_pysTrafficSourcePixelYourSite plugin sets this cookie to manage the analytical services.Analytics
last_pys_landing_pagePixelYourSite plugin sets this cookie to manages the analytical services.Analytics
_ga_*Google Analytics sets this cookie to store and count page views.Analytics
_gaGoogle Analytics sets this cookie to calculate visitor, session and campaign data and track site usage for the site’s analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognise unique visitors.Analytics
_gidGoogle Analytics sets this cookie to store information on how visitors use a website while also creating an analytics report of the website’s performance. Some of the collected data includes the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously.Analytics
_gat_gtag_UA_*Google Analytics sets this cookie to store a unique user ID.Analytics
_ga_*Google Analytics sets this cookie to store and count page views.Analytics
_fbpFacebook sets this cookie to display advertisements when either on Facebook or on a digital platform powered by Facebook advertising after visiting the website.

EN

COOKIE POLICY UTUL.STORE

I. DEFINITIONS.

 1. The Data Controller of the Personal Data of the website available at the address: utul.store, hereinafter referred to as the Website, is Alicja Dziedziela conducting business under the name “UTUL Alicja Dziedziela” with the address: ul. Rydygiera 60/6, 50-249 Wrocław, registered in the Central Register and Information on Economic Activity, VAT number: 8943135261, REGON: 381856332, correspondence address: ul. Szewska 75-77 lok.49, 50-121 Wrocław, tel. +48 695164114, hereinafter referred to as the Data Controller. Contact: contact@utul.store
 2. Cookies – computer data, small text files, saved by the websites you visit and stored on the Devices through which you access the Data Controller’s Website. The information contained in Cookies is necessary for the proper functioning of the website. These files are encrypted, preventing unauthorized access to the files. The Administrator and their contractors (for technical reasons) can access the information collected in cookie files.
 3. Device – an electronic device through which you access the Data Controller’s website.
 4. User – any person visiting the website https://utul.store/
 5. Website – https://utul.store/ and its subpages.

II. USE OF COOKIES.

 1. The Data Controller uses Cookies through the website.
 2. Cookies are used only within the scope of the User’s consent.
 3. Information gathered through Cookies is used for the proper optimization of website performance, as well as for statistical, functional, advertising, and social purposes.
 4. Cookies record User activity on the website by recognizing the Device, allowing the website to be displayed in an optimized manner according to the User’s individual preferences.
 5. The solutions used on the website are safe for Users’ Devices. It is not possible for any dangerous or malicious software to access Users’ Devices.
 6. The Data Controller uses two types of Cookies: a) Session cookies: these files are stored on the User’s Device and remain there until the website is exited or the internet browser is closed. The saved information is permanently deleted from the Device’s memory. Session Cookies do not allow the collection of any personal data or confidential information from the User’s Device. b) Persistent cookies: these are stored on the User’s Device and remain there until they are deleted. Such files remain on the user’s device for the time specified in the file parameters or until they are manually deleted by the user. Ending a browser session or turning off the Device does not delete them.
 1. Due to the source of data origin, the Administrator uses the following types of cookies: a) First-party cookies: files generated by the website and placed on it by the Administrator (e.g., necessary cookies). b) Third-party cookies: information coming from external servers, such as advertising servers or navigation service providers (maps or search engines). These types of files allow for evaluating the effectiveness of advertising campaigns and designing related actions based on user preferences (e.g., analytical cookies).
 2. Cookies on the website are divided into the following categories based on their functions: • Technical/essential cookies: files necessary to ensure the proper functioning of the website, including displaying the website correctly depending on the user’s device or device settings, adapting technical content on the website (e.g., language), and remembering whether the user has consented to the display of certain content. • Analytical cookies: files used to measure the effectiveness of our marketing actions without identifying personal user data and to improve the functioning of our website. This includes studying statistics related to website traffic, verifying traffic sources (e.g., referral sources), detecting traffic abuses (e.g., artificial internet traffic, bots), and measuring the effectiveness of actions conducted on behalf of the Administrator, such as in the Google advertising network or on external websites. • Functional cookies: files used to remember user settings on websites (e.g., background color, language, shopping cart). This allows users to have their preferences remembered when revisiting a particular website, eliminating the need to set them again. This type of file is typically a type of persistent cookie. • Marketing/advertising cookies: files used to track user interests and preferences for the purpose of customizing targeted advertisements. These files are installed on the user’s end device. Targeted ads may be displayed on other browser pages through the use of remarketing. Not consenting to these cookies has no negative effects on using the website. • Social media cookies: cookies installed by placing links to specific social media platforms. The purpose of installing these files is to allow users to connect with their registered profiles on social media platforms.
 3. Users can delete cookies from their browser and prevent their reinstallation at any time.

III. METHODS FOR DEFINING CONDITIONS FOR STORING OR ACCESSING COOKIES.

 1. Users have the option to limit or disable access to cookies on their device. If this option is chosen, the use of the Administrator’s website will be possible, except for functions that inherently require cookies.
 2. Users can independently and at any time change the settings regarding cookies, specifying the conditions for their storage and access by cookies to the user’s device.
 3. The above-mentioned settings can be changed through the internet browser settings or through service configuration. These settings can be changed, for example, to block the automatic handling of cookies in the internet browser settings or to be notified about their placement on the device each time. Detailed information about the possibilities and methods of handling cookies is available in the software settings (internet browser). Below are links to information on deleting cookies in several popular internet browsers: a) Google Chrome; b) Mozilla Firefox; c) Microsoft Edge.
 4. Users can delete cookies at any time using the available functions in the internet browser they use.
 5. Limiting the use of cookies may affect certain functionalities available on the Administrator’s website.

IV. INFORMATION ABOUT TECHNOLOGIES USED BY SUPPLIERS.

Narzędzie Sposób działania Źródło pochodzenia narzędzia Pliki Cookies połączone z narzędziem 
Google Analytics  Narzędzie służące zbierania danych analitycznych o ruchach użytkowników. Google Ireland Limited  https://analytics.google.com/ _ga; _gid….. 
MetaNarzędzie służące zbierania danych analitycznych o ruchach użytkowników.
MatomoNarzędzie służące zbierania danych analitycznych o ruchach użytkowników.
Pixel your siteNarzędzie służące zbierania danych analitycznych o ruchach użytkowników.
JetpackNarzędzie służące zbierania danych analitycznych o ruchach użytkowników.

V. DETAILED INFORMATION ABOUT COOKIES

CookieDescriptionType
user_p24_currencyOther
wp_woocommerce_session_7471728219baba986edf44e3f18379bbOther
pys_session_limitPixelYourSite plugin sets this cookie to manage the analytical services.Analytics
pys_start_sessionPixelYourSite plugin sets this cookie to manage the analytical services.Analytics
_pk_id.*Matamo set this cookie to store a unique user ID.Analytics
_pk_ses.*Matomo set this cookie to store a unique session ID for gathering information on how the users use the website.Analytics
_gcl_auGoogle Tag Manager sets the cookie to experiment advertisement efficiency of websites using their services.Analytics
tk_orJetPack plugin sets this referral cookie on sites using WooCommerce, which analyzes referrer behaviour for Jetpack.Analytics
tk_r3dJetPack installs this cookie to collect internal metrics for user activity and improve user experience.Analytics
tk_lrJetPack plugin sets this referral cookie on sites using WooCommerce, which analyzes referrer behaviour for Jetpack.Analytics
test_cookiedoubleclick.net sets this cookie to determine if the user’s browser supports cookies.Advertisement
pys_first_visitPixelYourSite plugin sets this cookie to manage the analytical services.Analytics
pysTrafficSourcePixelYourSite plugin sets this cookie to manage the analytical services.Analytics
pys_landing_pagePixelYourSite plugin sets this cookie to manages the analytical services.Analytics
last_pysTrafficSourcePixelYourSite plugin sets this cookie to manage the analytical services.Analytics
last_pys_landing_pagePixelYourSite plugin sets this cookie to manages the analytical services.Analytics
_ga_*Google Analytics sets this cookie to store and count page views.Analytics
_gaGoogle Analytics sets this cookie to calculate visitor, session and campaign data and track site usage for the site’s analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognise unique visitors.Analytics
_gidGoogle Analytics sets this cookie to store information on how visitors use a website while also creating an analytics report of the website’s performance. Some of the collected data includes the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously.Analytics
_gat_gtag_UA_*Google Analytics sets this cookie to store a unique user ID.Analytics
_ga_*Google Analytics sets this cookie to store and count page views.Analytics
_fbpFacebook sets this cookie to display advertisements when either on Facebook or on a digital platform powered by Facebook advertising after visiting the website.